ZAPROSZENIE NA WARSZTATY – JAK KORZYSTAĆ Z ARCHIWÓW IPN?

Interesujesz się technikami found footage? Pracujesz z archiwaliami? Chcesz wiedzieć jakie archiwalne zasoby audio-video posiada Instytut Pamięci Narodowej i jak się wśród nich poruszać? Instytut Pamięci Narodowej zaprasza na bezpłatne warsztaty w formie masterclass zatytułowane Jak korzystać z archiwów IPN – warsztaty dla twórców.

Warsztaty, które będą jednym z wydarzeń towarzyszących II edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego „Echa Katynia" (15–18.04.2021 online) skierowane są do profesjonalnych twórców filmowych, także studentów szkół filmowych, zainteresowanych pracą z archiwaliami. 

Podczas warsztatów specjaliści i eksperci z działu Archiwum IPN opowiedzą i zaprezentują jakiego rodzaju materiały audio-video można znaleźć w zasobach archiwalnych Instytutu, przybliżą różne dostępne rodzaje dokumentacji, takie jak: film operacyjny SB, depozyty Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i prywatne kolekcje – materiały do biografii uczestników wydarzeń historycznych, notacje ze Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce, czy kolekcje z zasobów Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce.

Archiwiści i specjaliści z IPN opowiedzą także o tym, jak wyszukiwać informacje w aplikacjach Cyfrowego Archiwum oraz jak wnioskować i jakie procedury spełnić, aby otrzymać dostęp i wgląd do zasobów Archiwum.

Całość spointuje omówienie zagadnień związanych z udostępnianiem dokumentacji audiowizualnej z Archiwum IPN w kontekście praw autorskich.

Te wyjątkowe warsztaty odbędą się w formule online, w piątek, 16.04.2021 r., w godzinach 12:00–15:00.

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia wraz z wypełnionym formularzem RODO prosimy kierować na adres: totalitaryzmy@ipn.gov.pl.

Warsztaty poprowadzą:

Artur Cieślik, historyk i archiwista, absolwent Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, pracownik Archiwum IPN. Główne zainteresowania tematyczne: myśl polityczna obozu narodowego w walce o niepodległość Polski i organa bezpieczeństwa publicznego PRL – działalność X Departamentu MBP. Autor tekstów popularyzujących wiedzę z zakresu historii Polski 19 i 20 w. Prywatnie entuzjasta gór w każdej porze roku i przy każdej pogodzie; Szymon Czwarno, absolwent historii na Uniwersytecie w Białymstoku, archiwista Wydziału Zarządzania Zasobem Archiwalnym (Archiwum IPN), odpowiedzialny za koordynację prac z zakresu opracowania materiałów archiwalnych  (prezentacja: Depozyty Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i prywatne kolekcje – materiały do biografii uczestników wydarzeń historycznych (na przykładzie historia małżeństwa Stolarskich); Magdalena Mołczanowska, absolwentka historii Uniwersytetu Warszawskiego i studiów podyplomowych w zakresie komunikacji społecznej i mediów (IBL PAN), kierownik Sekcji Nadzoru Analiz i Sprawozdań AIPN. W archiwum Instytutu odpowiada m.in. za organizację działań edukacyjnych i promocję zasobu archiwalnego. Od 2016 r. prowadzi, organizowane wspólnie z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli, warsztaty dla nauczycieli i edukatorów. Koordynuje przygotowanie warsztatów dla studentów i odpowiada za organizację edukacyjnych Dni otwartych dla szkół; Radosław Morawski, historyk i archiwista, absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Starszy kustosz archiwalny w Archiwum IPN gdzie zajmuje się opracowaniem dokumentów audiowizualnych i fotograficznych oraz jest odpowiedzialny za funkcjonowanie baz danych służących do tych celów. Współautor artykułów dotyczących archiwalnego opracowania dokumentacji fotograficznej i audiowizualnej w roczniku naukowym Przegląd Archiwalny IPN oraz artykułów popularnonaukowych w miesięcznikach Pamięć.pl i wSieci Historii oraz postów na profilu Facebook AIPN; Radosław Poboży, absolwent historii Uniwersytetu Warszawskiego, kustosz w Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. Od 2006 r. w Archiwum IPN odpowiedzialny za opracowanie i digitalizację dokumentacji filmowej. Autor wielu artykułów popularnonaukowych z zakresu działalności komórki filmowej Biura „B” Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Współautor współczesnej wersji filmu realizowanego staraniem Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce z wycieczki do Polski z 1927 r.;  Tomasz Stempowski, historyk, absolwent UW, p.o. kierownik Sekcji Opracowywania Dokumentacji Audiowizualnej AIPN w Warszawie. Zainteresowania badawcze: historia XX w., fotografia, film, rola mediów w kształtowaniu pamięci społecznej. Kurator wystaw fotografii historycznej. Autor artykułów, albumów fotograficznych i książek na temat fotografii, filmu i archiwistyki, m.in.: Polskie drogi przez Szwajcarię. Losy żołnierzy 2. Dywizji Strzelców Pieszych 1940–1945 na fotografiach ze zbiorów Muzeum Polskiego w Rapperswilu (2015), Zbiór fotografii Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – Instytutu Pamięci Narodowej. Przewodnik archiwalny (2019), Piaszczyste drogi karpatczyków. Fotografie kpt. Karola Angermana z lat 1940‒1944 (2019), „Najbardziej tajemniczy kraj świata”. Związek Sowiecki w fotografiach i tekstach Juliena H. Bryana 1930–1959 (2020). Prowadzi bloga Fototekst.pl, poświęconego społecznym i historycznym kontekstom fotografii; Konrad Wiesław Ślusarski, absolwent archeologii na Akademii Teologii Katolickiej (ob. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), od 2002 r. pracownik Archiwum IPN. Specjalizuje się w tematyce II wojny światowej, sił zbrojnych III Rzeszy i fotografii z tego okresu, autor publikacji naukowych i popularnonaukowych prezentujących zasób fotografii zgromadzonych w AIPN.

 Moderatorzy:

Jarosław Wszędybył – reżyser, scenarzysta, w swoich pracach filmowych chętnie korzysta z różnego rodzaju materiałów archiwalnych i technik found footage. Karolina Śmigiel – producentka filmowa, członkini zarządu UNI-SOLO Studio, członkini i współzałożycielka Stowarzyszenia Filmowego Dziki Bez, członkini Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych Diana Gaik – twórczyni projektów kulturalnych i edukacyjnyc

Wszystkie informacje można znaleźć tutaj.

Informacja prasowa