ZGŁOŚ PROJEKT NA FEST PITCHING FORUM 2020

Fest Pitching Forum to towarzysząca portugalskiemu festiwalowi FEST sesja pitchingowa. Na zgłoszenia projektów organizatorzy czekają tylko do 1 marca.

Sesja treninowa FEST Pitching Forum odbędzie się w dniach 24-25 czerwca w portugalskim Espinho, a finalna prezencja projektów 26 i 27 czerwca 2020 roku. Uczestnicy pitchingu będą mieli okazję zaprezentować swoje projekty grupie wiodących producentów i przedstawicieli instytucji finansujących powstawanie filmów. Najlepsze projekty pitchingu otrzymają nagrody m.in. 3-miesięczne doradztwo mentora i opieka nad projektem, warsztaty z oferty FEST Film Lab czy bon na usługi postprodukcyjne.

Do udziału w FEST Pitching Forum wybranych zostanie 28 projektów. Reprezentanci każdego z nich będą mieli 5 minut na prezentacje projektu. Po każdej prezentacji odbędzie się 10-minutowa dyskusja z ekspertami, a po zakończeniu sesji każdy z uczestników może liczyć na indywidualne spotkanie w celu omówienia projektu. W ramach forum odbędą się sesje pitchingowe: dla pełnometrażowych filmów fabularnych, krótkometrażowych fabuł oraz dokumentów (zarówno krótko- jak i pełnometrażowe). Przyjmowane są także projekty eksperymentalne i animowane.

Wszystkie zakwalifikowane projekty będą mogły wziąć też udział w trzydniowej sesji treningowej przygotowującej do pitchingu.

Nabór projektów potrwa do 1 marca. Formularz zgłoszeniowy znaleźć można tutaj.