V4 CO-PRO MEETINGS PODCZAS 63. KRAKOWSKIEGO FESTIWALU FILMOWEGO

Podczas nadchodzącej edycji Krakowskiego Festiwalu Filmowego, w ramach KFF Industry odbędą się spotkania koprodukcyjne dla profesjonalistów filmowych z krajów Grupy Wyszehradzkiej V4 Co-Pro Meetings.

Założeniem V4 Co-Pro Meetings  jest inicjowanie kontaktów pomiędzy producentami filmowymi i twórcami z regionu w celu nawiązania współpracy w zakresie produkcji filmowej. Uczestnicy V4 Co-Pro Meetings spotkają się również z ukraińskimi producentami by porozmawiać o możliwościach koprodukcyjnych. Uczestnicy spotkań wezmą udział w indywidualnych konsultacjach z zaproszonymi ekspertami reprezentującymi stacje telewizyjne, platformy, firmy producenckie, agencje sprzedażowe, będą uczestniczyć w innych wydarzeniach branżowych w ramach KFF Industry. 

Projekt V4 Co-Pro Meetings jest realizowany przy wsparciu Funduszu Wyszehradzkiego.

Partnerzy:

Institute of Documentary Film in Prague (Czechy)

Association of Slovak Film Clubs (Słowacja)

All -Dox Ltd /  Budapest Documentary Film Festival (Węgry)  

Wladyslaw Slesicki Film Foundation (Polska) 

Informacja prasowa