NABÓR PROJEKTÓW NA FORUM KOPRODUKCYJNE EURO CONNECTION 2024

Do 20 października 2023 roku zgłaszać można projekty na Euro Connection - forum koprodukcyjne dla filmów krótkometrażowych, które odbędzie się podczas targów filmowych w Clermont-Ferrand. Forum skierowane jest do producentów krótkich filmów fabularnych i animowanych, dokumentów kreacyjnych oraz filmów VR.

Najbliższa, szesnasta edycja Euro Connection odbędzie się 6 i 7 lutego 2024 podczas największych międzynarodowych Targów Filmu Krótkometrażowego w Clermont-Ferrand. Wydarzenie poprzedzone zostanie kilkoma spotkaniami przygotowującymi do prezentacji – w grudniu 2023 odbędą się konsultacje scenariuszowe online, a 5 lutego uczestnicy wezmą udział w sesji przygotowującej do pitchingu. Sam pitching zaplanowano na 6 lutego, a dzień po prezentacjach odbędą się spotkania i konsultacje indywidualne. Podczas Euro Connection 2024 zaprezentowanych zostanie 12 europejskich projektów, wybranych przez jurorów spośród wszystkich zgłoszonych przez poszczególne kraje partnerskie. 

Udział w Euro Connection to znakomita okazja dla producentów zainteresowanych koprodukcją międzynarodową, poszukujących partnerów do realizacji swoich krótkometrażowych projektów. W wyniku dotychczasowych edycji Euro Connection zrealizowanych zostało 128 filmów, w tym 67 międzynarodowych koprodukcji. Z roku na rok program cieszy się coraz większą popularnością, a polscy producenci uczestniczą w nim regularnie. Udział w forum umożliwia spotkanie z ponad 150 zagranicznymi producentami, przedstawicielami stacji telewizyjnych oraz instytucji finansujących filmy krótkometrażowe.

WARUNKI ZGŁOSZEŃ

Aby wziąć udział w Euro Connection projekty muszą spełniać następujące warunki:

- firma producencka musi być zarejestrowana w Polsce;

- akceptowane są filmy krótkometrażowe: animacje, fabuły, kreatywne dokumenty, projekty VR, których czas trwania nie będzie przekraczał 30 minut ;

- projekt musi posiadać zagwarantowane częściowe finansowanie z zewnętrznego źródła (np. grant na scenariusz czy produkcję, wsparcie lokalne lub z instytucji państwowych, wkład telewizji, nagroda pieniężna; itp.). Nie jest wymagana konkretna kwota minimalna. Nie dopuszcza się wkładu rzeczowego lub wkładu własnego firmy producenckiej jako zewnętrznego finansowania ;

- projekt ma potencjał międzynarodowy, producent jest zainteresowany koprodukcją międzynarodową ;

- zdjęcia lub produkcja nie może rozpocząć się wcześniej niż w czerwcu 2024 roku ;

- producent zgłaszający film zobowiązuje się uczestniczyć osobiście w Euro Connection, jeśli jego projekt zostanie wybrany.

Organizatorzy podkreślają też, że producent powinien dysponować wystarczającą ilością czasu, aby  zagraniczny koproducent mógł złożyć wnioski o finansowanie w swoim kraju oraz mieć na tyle dobrą relację z reżyserem, aby razem mogli zaufać nowemu partnerowi artystycznemu i finansowemu.

ZGŁOSZENIA

Aby zgłosić swój projekt na Euro Connection należy do 20 października 2023 roku wysłać zgłoszenie do polskiego koordynatora, którym jest Krakowska Fundacja Filmowa. Zgłoszenie powinno być przesłane w formie jednego dokumentu pdf zawierającego wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz dodatkowe materiały. Niekompletne zgłoszenia nie będą rozpatrywane. Całość powinna być przygotowana w języku angielskim. Na etapie selekcji w Polsce istnieje możliwość przesłania zgłoszenia w języku polskim, ale jeśli projekt zostanie wybrany polskim finalistą, producenci zobowiązani są w ciągu 7 dni dostarczyć angielskie tłumaczenie  wszystkich dokumentów (w tym scenariusza). Formularz zgłoszeniowy oraz bardziej szczegółowe informacje dostępne są tutaj.

Z nadesłanych zgłoszeń Krakowska Fundacja Filmowa wybierze jeden projekt, który jako finalista zostanie zarekomendowany międzynarodowej komisji selekcyjnej, kwalifikującej projekty do finałowego pitchingu.

WSPARCIE DLA UKRAINY

Organizatorzy Euro Connection przeznaczą w tym roku jedno miejsce na pitchingu dla projektu w fazie developmentu, którego twórca pochodzi z Ukrainy. Projekt powinien mieć producenta z Ukrainy lub innego europejskiego kraju i poszukiwać międzynarodowego koproducenta. Zgłoszenia należy przesyłać po angielsku przez link dostępny na stronie organizatorów.

UDZIAŁ W EURO CONNECTION

Producent, którego projekt znajdzie się wśród 12 wybranych do prezentacji Euro Connection, zostanie zaproszony przez organizatorów, którzy pokryją koszty pobytu w Clermont-Ferrand przez 4 dni (od 4 do 8 lutego 2024) oraz zapewnią bezpłatną akredytację targową, a także pokryją częściowo koszty podróży (160 €). Reżyserzy zaproszonych projektów również mogą wziąć udział w pitchingu. Organizatorzy zapewniają im nocleg (pokój współdzielony z producentem), wyżywienie oraz bezpłatną akredytację targową.

Jeśli polski projekt-finalista nie zostanie wybrany do prezentacji podczas pitchingu, jego producent nadal będzie miał szansę, by otrzymać zaproszenie do Producers Focus, czyli 2-minutowych prezentacji firm produkcyjnych przed publicznością branżową Euro Connection. Organizatorzy Euro Connection wybiorą 6 producentów, których zaproszą do udziału w prezentacji. Uczestnicy Producers Focus mają zapewnione przez organizatorów 3 noclegi (od 5 do 8 lutego 2024), wyżywienie, akredytację oraz możliwość networkingu i poszerzenia sieci kontaktów branżowych. 

Koordynator w Polsce: Krakowska Fundacja Filmowa

Kontakt:

Marta Świętek
marta.swietek@kff.com.pl

tel. 12 2946945