ZGŁOŚ SIĘ NA WIOSENNĄ EDYCJĘ DOCCELERATORA

Rozpoczął się nabór na kolejną, tym razem wiosenną edycję dwudniowych warsztatów online dla dokumentalistów.

DocCelerator to zupełnie nowe warsztaty mentorskie dla dokumentalistów, które w całości odbędą się online. Wydarzenie jest skierowane przede wszystkich dla twórców potrzebujących wsparcia przy pracy nad warstwą dramaturgiczną projektu znajdującego się na etapie developmentu. Za ich organizację odpowiadają Geoffrey Smith i Ove Rishøj Jensen z Paradiddle Pictures.

Program DocCelerator jest skierowany do wybranych twórców filmowych lub zespołów, których projekt jest obecnie w fazie rozwoju. Składa się z dwudniowych warsztatów internetowych i mentoringu uzupełniającego. Ich kolejna edycja przybierze nieco inny kształt, organizatorzy podzielą wydarzenie na trzy spotkania poświęcone konkretnym zagadnieniom. Pierwsza odsłona DocCeleratorStory odbędzie się 24-25 lutego, a druga 16-17 maja, z kolei DocCeleratorRoughCut planowany jest na 6-7 kwietnia,

Choć warsztaty online potrwają zaledwie dwa dni, to po ich ukończeniu przez kilka miesięcy będzie można skorzystać ze wsparcia mentorów. Od maja 2020 roku na warsztatach udało się zrealizować aż 16 projektów.

Szczegółowe informacje można znaleźć tutaj.