ZGŁOŚ SIĘ NA EX ORIENTE FILM

Ex Oriente Film to warsztaty przeznaczone dla reżyserów oraz producentów filmów dokumentalnych z Europy Środkowej i Wschodniej. Nabór projektów trwa do 4-ego maja.

Ex Oriente Film to warsztaty, których celem jest pomoc w produkcji oraz finansowanie filmów dokumentalnych z Europy Środkowej oraz Wschodniej. W wydarzeniu weźmie udział 12 projektów wybranych przez komisję selekcyjną, które będą reprezentować dwuosobowe teamy złożone z reżyserów i producentów. Ci pierwsi będą pracować na rozwojem tematu dzieła oraz narracyjnego i wizualnego stylu filmu, ci drudzy natomiast dowiedzą się więcej o metodach poszukiwania sponsorów i zasadach funkcjonowania rynku filmowego na świecie.

Warsztaty podzielone zostały na trzy sesje odbywające się w na przełomie czerwca i lipca, październiku 2017 oraz marcu 2018:

- Pierwsza sesja: 27 czerwca - 1 lipca 2017, Rijeka, Chorwacja: „Focus & Inspirations”
- Druga sesja: 23 – 28 października 2017, Jihlava, Czechy: „Story Packaging“
- Trzecia sesja: marzec 2018, Praga, Czechy: „Market Opens“

Chętni powinni przez 4 maja wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej projektu. Koszt udziału w warsztatach wynosi 1,800 euro i obejmuje także zakwaterowanie oraz wyżywienie dla dwóch osób. Uczestnicy mogą się ubiegać o stypendium na pokrycie części kosztów, pod warunkiem, że nie mają możliwości uzyskania takiego stypendium w swoim kraju.

Organizatorzy wymagają, by zarówno reżyser, jak i producent filmu wzięli udział we wszystkich sesjach szkoleniowych.

Więcej informacji na temat warsztatów znaleźć można na stronie internetowej.