ZGŁOŚ SIĘ NA BRUSSELS CO-PRODUCTION FORUM

Brussels Short Film Festival zaprasza do zgłaszania projektów na ich koprodukcyjne forum. To nowa inicjatywa promująca współpracę między europejskimi a belgijskimi producentami. Pierwsza edycja forum odbyła się w ubiegłym roku. Aplikacje można przesyłać do 11 lutego.

Brussels Co-Production Forum jest wydarzeniem towarzyszącym festiwalowi Brussels Short Film Festival.  Forum ma być przestrzenią do spotkań producentów z krajów europejskich szukających koproducentów dla ich projektów krótkometrażowych..

Producenci, którzy zostaną przyjęci zostaną zaproszeni do Brukseli. Organizatorzy pokrywają koszty zakwaterowania i wyżywania, akredytacji na Brussels Short Film Festival oraz oferują częściowe pokrycie kosztów podróży. W ramach forum koprodukcyjnego producenci będą mieć szansę:

- zaprezentować swój projekt podczas pitchingu przed europejskimi i belgijskimi producentami

- wziąć udział w indywidualnych spotkaniach z profesjonalistami z branży

- budować sieć kontaktów pomocnych do znalezienia publicznych i prywatnych funduszy

- uczestniczyć w innych wydarzeniach branżowych i networkingowych

Producenci mogą zgłaszać swoje projekty filmów krótkometrażowych zarówno fabularnych, jak i dokumentalnych i animowanych. Więcej informacji o procedurze aplikacji znajduje się tutaj.