„KRZYŻOKI” NAGRODZONE NA WINTER APRICOTS

Dokument Anny Gawlity otrzymał nagrodę za najlepszy dźwięk na festiwalu Winter Apricots w Macedonii.

Winter Apricots: Prilep International Film Festival to wydarzenie odbywające się od kilku lat w małym macedońskim miasteczku, Prilep. Festiwal prezentuje najciekawsze filmy krótkometrażowe z całego świata. W programie znalazło się miejsce również dla różnego rodzaju warsztatów, koncertów, wystaw i pokazów specjalnych.

Akcja nagrodzonych za najlepszy dźwięk „Krzyżoków” rozgrywa się w pewnej wsi w okolicach Opola, gdzie trwają obchody Niedzieli Wielkanocnej. Ludzie zbierają się przed kościołem, ale tłoczą się tu również konie. To tradycyjny element obchodów świąt, na które składają się modlitwy, konny objazd wokół pobliskich zabudowań oraz żarliwe śpiewy zakrapiane alkoholem. Enigmatyczny montaż i czarno-białe zdjęcia oddają podniosłą atmosferę święta, w którym sacrum łączy się z profanum w przedziwnej gonitwie. Patronuje jej niewielka figurka Chrystusa Zmartwychwstałego. Tak celebrowane Krzyżoki są obyczajem typowym dla południa Polski. Podczas trzydziestopięcio-kilometrowej trasy mieszkańcy modlą się i śpiewają nabożne pieśni. W czasie postojów odpoczywają, jedzą i piją wódkę. Stan zmęczenia i upojenia alkoholowego miesza się ze stanem uniesienia religijnego. Sacrum i profanum.

Więcej informacji o festiwalu można znaleźć na jego stronie internetowej.