FILMOTEKA MAŁOPOLSKA - RUSZYŁ NABÓR WNIOSKÓW

Ruszył nabór projektów filmowych i notacji audiowizualnych dofinansowywanych z programu Filmoteka Małopolska utworzonego przez Województwo Małopolskie. Naczelnym zadaniem projektu jest utrwalenie w postaci filmów dokumentalnych i notacji filmowych, wydarzeń, miejsc i ludzi związanych z Małopolską.

W drodze konkursowej zostaną wybrane propozycje filmowe w dwóch kategoriach: „Małopolska dawniej” oraz „Małopolska dziś”. W ramach kategorii „Małopolska dawniej” mają powstać filmy, które przybliżą i upamiętnią miejsca i wydarzenia, rocznice historyczne oraz postaci związane z bogatą historią regionu.  Kategoria „Małopolska dziś” zbiera filmy prezentujące aktualne i istotne wydarzenia kulturalne oraz społeczne, a także odwołujące się do ludzi, którzy utożsamiani są  z Małopolską. Osobną grupą są notacje filmowe, które stanowią dokumentację audiowizualną wydarzeń oraz osób związanych z Małopolską. Pula tegorocznego dofinansowania wynosi 650 000 zł brutto, kwota dofinansowania może obejmować maksymalnie 75% budżetu składanego projektu, do udziału mogą przystąpić: organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje kultury, podmioty prowadzące działalność gospodarczą.  Operatorem konkursu jest Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. O przyznaniu dofinansowania decyduje jury złożone z przedstawicieli środowiska filmowego i artystycznego oraz przedstawiciel Organizatora i Województwa Małopolskiego. Rozstrzygnięcie programu nastąpi nie później niż do dnia 30 czerwca 2017 roku.

Filmoteka Małopolska współpracuje z najstarszym polskim festiwalem filmów dokumentalnych, czyli Krakowskim Festiwalem Filmowym, który odbywa się co roku pod koniec maja, w ramach 58. edycji festiwalu zostaną premierowo pokazane filmy laureatów programu. Partnerem programu jest także TVP SA Oddział w Krakowie, który będzie promował program i jego osiągnięcia. 

Wnioski pisemne, wraz ze streszczeniem scenariusza można dostarczać do siedziby Teatru Słowackiego przy placu św. Ducha 1 do dnia 22 maja 2017 roku włącznie, więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie www.filmotekamalopolska.pl