DOKUMENTY Z ŁÓDZKIEJ SZKOŁY FILMOWEJ W MOCAKU

Od 26 maja w Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK będzie można zobaczyć w krótkometrażowe dokumenty z Łódzkiej Szkoły Filmowej.

Na wystawie pokazane zostaną etiudy końcoworoczne studentów Wydziału Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej Szkoły Filmowej w Łodzi, które powstały w pracowni filmu dokumentalnego Grażyny Kędzielawskiej, Marii Zmarz-Koczanowicz i Sławomira Kalwinka prowadzonej na pierwszym roku.

Filmy cechuje duża różnorodność tematyczna. Reżyserzy wybierają na bohaterów swoich prac osoby należące do bardzo zróżnicowanych grup społecznych, reprezentujące odmienne postawy i dokonujące rozmaitych wyborów. Elementami wspólnymi są refleksja antropologiczna, prezentacja pewnego sposobu na życie oraz związanych z nim trosk, pragnień i tęsknot.

Na poziomie rozwiązań formalnych możemy wyróżnić dwa sposoby narracji. Pierwszy - popularniejszy wśród studentów - to portretowanie wybranych postaci i grup społecznych poprzez wypowiedzi bohaterów filmowych, połączone z komentarzami reżysera. Drugi typ narracji to opowiadanie przede wszystkim obrazami i dźwiękiem. Pierwszy, reportażowy sposób budowania historii jest nieco bardziej oczywisty. W drugim odczytanie sensu opiera się na intuicji i wizualnej uważności odbiorcy.

Pokazywane filmy dokumentalne prowadzą do konkluzji, że osobowość i wrażliwość człowieka są w dużej mierze zdeterminowane przez jego wybory życiowe oraz relacje z najbliższymi.

 

Miejsce: Galeria Re

Data wystawy: 28.06.2019 - 22.09.2019

Wernisaż: 27.06.2019 godz. 18

Artyści:

Zuzanna Grajcewicz

Michał Hytroś

Peter Sand Magnussen

Tales Maniçoba

Ivan Maslov

Ania Morawiec

Patrycja Polkowska

Jeremi Skrodzki

Kurator:

Agnieszka Sachar

 

źródło: MOCAK