OSTATNIE DNI ZGŁOSZEŃ NA CROSSING BORDERS

Crossing Borders to program treningowy przeznaczony skierowany do dokumentalistów z Europy i Azji. Swoje zgłoszenia wraz z projektami filmów można przesyłać do 7 kwietnia.

Crossing Borders to program treningowy organizowany we współpracy z EDN oraz, w tym roku, także przy udziale FINAS – The National Film Development Corporation Malaysia and MyDocs. Celem programu jest połączenie profesjonalistów z branży filmowej dwóch kontynentów: Azji i Europy, którzy chcieliby współpracować zarówno na płaszczyźnie artystycznej, jak i finansowej.

W tym roku w ramach programu odbędą się cztery sesje:

- 18 – 22 lipca, Kuala Lumpur, Malezja – story development, nowe media, VR

- wrzesień – konsultacje online dotyczące scenariusza i trailerów

- 24 – 29 październik – Lipsk, Niemcy warsztaty dotyczące pitchingu, prezentacja projektu podczas DOK Leipzig

- 6 – 9 grudnia, Kuala Lumpur, Malezja – warsztaty dotyczące dystrybucji, finałowy pitching

W programie mogą wziąć udział twórcy filmów dokumentalnych (reżyserzy i producenci), posiadający film w fazie developmentu – do warsztatów można zgłaszać nie tylko tradycyjne dokumenty, ale także projekty crossmedialne oraz seriale dokumentalne. Program obejmuje nie tylko sesję treningową w połowie lipca, ale także konsultacje online, które odbędą się we wrześniu oraz możliwość wzięcia udziału w pitchingu oraz spotkaniach z decydentami podczas festiwalu DOK Leipzig.

Udział w Crossing Borders jest bezpłatny, uczestnik musi jednak sam opłacić koszty zakwaterowania i podróży.

Aplikacje zawierające m.in. wypełniony formularz zgłoszeniowy, prezentacje projektu, budżet i plan finansowy, CV oraz przykłady wcześniejszych prac twórców należy przesyłać do 7 kwietnia na adres: submit@edn.network. Więcej informacji dostępnych jest tutaj.