ZGŁOSZENIA NA MARKET KOPRODUKCYJNY TYLKO DO PIĄTKU

DOC LAB POLAND CO-PRODUCTION MARKET podczas Krakowskiego Festiwalu Filmowego to jedyne w Polsce spotkania koprodukcyjne dla producentów filmów dokumentalnych, poszukujących partnerów polskich i zagranicznych. Swoje zgłoszenia można przesyłać do 14 kwietnia.

Organizowany od 2015 r. market jest częścią programu DOC LAB POLAND i KFF Industry, składającego się także z warsztatów, konsultacji i pitchingów polskich projektów dokumentalnych (DOCS TO START i DOCS TO GO!). Spotkania odbędą się w środę 31 maja, w Krakowie. Weźmie w nich udział około 20 producentów zagranicznych (Niemcy, Holandia, Francja, Rosja, Wielka Brytania, Dania, Czechy, Finlandia, Szwajcaria i in.) poszukujących w Polsce partnerów do koprodukcji oraz ok. 20 polskich firm z projektami o międzynarodowym potencjale. Dodatkowymi gośćmi będą przedstawiciele festiwali, funduszy filmowych i telewizji oraz agenci sprzedaży. 

Organizatorzy szczególnie zapraszają producentów poszukujących partnerów w Niemczech – w związku z FOCUS ON GERMANY na Krakowskim Festiwalu Filmowym, część marketu zostanie poświęcona polsko-niemieckim spotkaniom koprodukcyjnym. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Uczestnicy otrzymują akredytację Industry, umożliwiającą uczestnictwo w programie branżowym KFF Industry, a w szczególności w pitchingach DOCS TO START i DOCS TO GO! (1 i 2 czerwca) w charakterze obserwatora.

Organizatorzy czekają na zgłoszenia od producentów z projektami projektów dokumentalnych średnio – i pełnometrażowych. Przy rozpatrywaniu zgłoszeń oceniają: wartość artystyczną i potencjał międzynarodowy projektu oraz doświadczenie producenta.

Pod uwagę będą brane tylko poprawnie wypełnione zgłoszenia respektujące maksymalną wymaganą ilość znaków w opisach. Zakwalifikowane projekty znajdą się w katalogu DOC LAB POLAND 2017, dostępnym dla gości branżowych KFF oraz na stronie internetowej Festiwalu.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie DOC LAB POLAND, wypełniony, należy przesłać wraz z załącznikami na info@doclab.pl do 14 kwietnia!