NABÓR PROJEKTÓW NA PITCHING FORUM FESTIWALU FILMOWEGO NNW

XI Festiwal Filmowy NNW zaprasza autorów projektów filmów dokumentalnych o tematyce historycznej do wzięcia udziału w PITCHING FORUM, które odbędzie się podczas najbliższej edycji Festiwalu w Gdyni (26-29 września 2019 r.).

Będzie to już czwarta edycja PITCHING FORUM, które w ubiegłych latach wykazało się wysoką efektywnością w zakresie pozyskiwania środków na nowe produkcje filmowe - spośród projektów prezentowanych w roku 2018 cztery filmy są już na etapie produkcji.

W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, najciekawsze projekty zaprezentowane na sesji pitchingowej zostaną uhonorowane nagrodami pieniężnymi, ufundowanymi przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji oraz Telewizję Polską. Łączna pula nagród wynosi 30.000 zł.

Pitching to krótka (do 5 minut), publiczna prezentacja projektu filmu przed gronem potencjalnych inwestorów, sponsorów, dystrybutorów i nadawców. Służy pozyskaniu finansowania na projekty będące jeszcze w fazie przygotowań (developmentu) lub już w trakcie realizacji (work in progress).

Udział w sesji pitchingowej na Festiwalu NNW to niepowtarzalna okazja na zaprezentowanie swojego projektu przed gronem redaktorów zamawiających z Telewizji Polskiej (m.in. z Działu Kreacji i Rozwoju Form Dokumentalnych i TVP Historia) oraz przed przedstawicielami instytucji publicznych, które wspierają produkcję dokumentów historycznych w Polsce (m.in. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Polski Instytut Sztuki Filmowej, Narodowe Centrum Kultury, Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny, Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych).

Sesję pitchingową poprzedzą 2-etapowe warsztaty z zakresu:

- kreacji zwiastuna (trailera) projektu

- oraz treningu prezentacji (pitchingu).

W czasie zajęć warsztatowych uczestnicy, pod okiem doświadczonych twórców filmowych i ekspertów, przygotują swoje projekty do prezentacji. Zapoznają się również z zasadami funkcjonowania rynku filmowego, poznają decydentów z branży filmowej oraz ich potrzeby programowe.

Organizatorzy zachęcają do zgłaszania projektów filmów o szeroko rozumianej tematyce historycznej: od historii Polski – zarówno najnowszej, jak i tej bardziej odległej, po historię sztuki, filmu, muzyki czy sportu.

ZGŁASZANIE PROJEKTÓW

Projekty filmów do udziału w PITCHING FORUM wybierane są na podstawie zgłoszeń i zwiastuna (prezentacji audiowizualnej) przesyłanych wyłącznie przez internet. Projekty należy składać w terminie do 23 sierpnia 2019 roku.

Organizatorzy wybiorą maksymalnie 12 projektów. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.festiwalnnw.pl. Festiwal zapewnia noclegi dla dwóch osób na każdy zakwalifikowany projekt (dla reżysera i producenta). Udział w warsztatach i sesji pitchingowej jest bezpłatny.

 

Aby zgłosić projekt należy:

1. Wypełnić kartę zgłoszenia, dostępną na stronie www.festiwalnnw.pl w zakładce „Pitching Forum”:

https://festiwalnnw.pl/wp-content/uploads/2019/07/karta-zgłoszenia_NNW_PITCHING_FORUM_2019.docx

2. Do karty zgłoszenia dołączyć:
• krótki opis filmu/treatment (max. 1 strona formatu A4)
• ogólny budżet filmu (max. 1 strona formatu A4)
• CV producenta/profil firmy (max. ½ strony formatu A 4)

3. Podpisaną kartę zgłoszenia wraz załącznikami wysłać mailem na adres:  pitchingforum@festiwalnnw.pl

4. Dodatkowo - zwiastun filmu wysłać za pośrednictwem serwisu WeTransfer na ten sam adres mailowy, tj. pitchingforum@festiwalnnw.pl .

 

ORGANIZATOR

Organizatorem PITCHING FORUM jest stowarzyszenie SCENA KULTURY, które prowadzi szereg projektów z zakresu organizacji dużych wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych. SCENA KULTURY jest głównym organizatorem Festiwalu Filmowego Niepokorni Niezłomni Wyklęci. PITCHING FORUM jest współfinansowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Wszelkie pytania w sprawie PITCHING FORUM można kierować na adres mailowy: pitchingforum@festiwalnnw.pl .