FESTIWAL FILMOWY NNW ZAPRASZA NA WARSZTATY SCENARIUSZOWE

Międzynarodowy Festiwal Filmowy Niepokorni Niezłomni Wyklęci jak co roku zaprasza autorów projektów filmów dokumentalnych o tematyce historycznej do wzięcia udziału w warsztatach scenariuszowych, które tym razem odbędą się w drugiej połowie czerwca 2020 r. W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej, warsztaty odbędą się w formie stacjonarnej lub w trybie on-line.

Warsztaty scenariuszowe stanowią pierwszy etap przygotowań do PITCHING FORUM, które towarzyszyć będzie najbliższej edycji Festiwalu NNW w dniach 24-27 września 2020 r. w Gdyni. Będzie to już piąta edycja forum, które w ubiegłych latach wykazało się wysoką efektywnością w pozyskiwaniu środków na nowe produkcje filmowe - spośród projektów zaprezentowanych w latach 2018-2019 powstały już 2 filmy, a 5 kolejnych jest na etapie produkcji. Co roku PITCHING FORUM gości przedstawicieli najważniejszych instytucji, które wspierają u nas realizację dokumentów historycznych – m.in. z Telewizji Polskiej (Biuro Programowe TVP, Dział Kreacji i Rozwoju Form Dokumentalnych oraz TVP Historia), Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego, Narodowego Centrum Kultury i Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. 

Uczestnicy warsztatów, pod okiem doświadczonych twórców oraz ekspertów rynku filmowego i telewizyjnego, będą mieli możliwość dopracowania wstępnych koncepcji swoich filmów i rozwinięcia ich do pełnowymiarowych, dobrze skonstruowanych opowieści filmowych. Główne punkty programu warsztatów scenariuszowych to: 

- masterclass Macieja Drygasa - reżysera filmów dokumentalnych (m.in. „Usłyszcie mój krzyk”, „Stan nieważkości”, „Jeden dzień w PRL”, „Cudze listy”)

- omawianie pomysłów w grupach roboczych, moderowanych przez Grzegorza Packa (scenarzysta/reżyser) i Darka Dikti (producent)

- oraz konsultacje indywidualne z Maciejem Drygasem, Anną Ferens (scenarzystka/reżyserka, TVP), Arkadiuszem Gołębiewskim (scenarzysta/reżyser, producent) i Franco de Pena (scenarzysta/reżyser). 

Szczegółowy program warsztatów i skład wykładowców podany zostanie pod koniec maja. 

Organizatorzy zachęcają do zgłaszania projektów filmów o szeroko rozumianej tematyce historycznej - poczynając od najnowszych dziejów Polski po historię sztuki, filmu, muzyki czy sportu.

ZGŁASZANIE PROJEKTÓW NA WARSZTATY

Projekty filmów do udziału w warsztatach scenariuszowych wybierane są na podstawie zgłoszeń składanych wyłącznie przez internet. Zgłoszenia należy przesyłać w terminie do 29 maja 2020 r.

Organizatorzy wybiorą maksymalnie 12 projektów. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.festiwalnnw.pl. Organizator zapewnia noclegi dla uczestników, jeśli warsztaty zostaną przeprowadzone w formie stacjonarnej. Udział w warsztatach scenariuszowych jest bezpłatny.

Aby zgłosić projekt należy:

Wypełnić kartę zgłoszenia, dostępną na stronie www.festiwalnnw.pl w zakładce Pitching Forum / Warsztaty scenariuszowe:

https://festiwalnnw.pl/wp-content/uploads/2020/05/karta-zg%C5%82oszenia_WARSZTATY_SCENARIUSZOWE_PITCHING-FORUM_2020.docx

Do karty zgłoszenia dołączyć w formie PDF:
• krótki opis filmu/pomysł (max. 1 strona formatu A4)
• CV producenta/profil firmy (max. 1 strony formatu A 4)

Podpisaną kartę zgłoszenia wraz załącznikami wysłać mailem na adres:  

pitchingforum@festiwalnnw.pl .

Dodatkowo można przedstawić wstępny materiał audiowizualny (zwiastun lub prezentację filmową bohatera), przesyłając go za pośrednictwem serwisu WeTransfer na ten sam adres mailowy, tj.  pitchingforum@festiwalnnw.pl

UWAGA: Na tym etapie materiał audiowizualny (zwiastun, prezentacja) nie jest obowiązkowy. 

ORGANIZATOR

Organizatorem warsztatów scenariuszowych i PITCHING FORUM jest stowarzyszenie SCENA KULTURY, które prowadzi szereg projektów z zakresu organizacji dużych wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych. SCENA KULTURY jest głównym organizatorem Festiwalu Filmowego Niepokorni Niezłomni Wyklęci. Projekt współfinansowany jest przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. 

Wszelkie pytania w sprawie warsztatów scenariuszowych i PITCHING FORUM można kierować na adres mailowy: pitchingforum@festiwalnnw.pl .

Informacja prasowa