WYWIAD Z PAWŁEM ŁOZIŃSKIM: DIALOG NA ODLEGŁOŚĆ TYCZKI MIKROFONU (ONET)

Dwa i poł roku na balkonie. Tysiące rozmów z przechodzącymi chodnikiem ludźmi. Czasami króciusieńkie wymiany, kiedy indziej wieloetapowe, złożone dyskusje. Znajomości nawet niezaczęte i te zaskakująco bliskie. Ludzie z prawa, z lewa, ze środka – zewsząd. Polacy. Widz obserwuje stopniowo nawiązujący się między nimi dialog. Przeczytajcie wywiad na stronie Onet.pl

DO PRZECZYTANIA TUTAJ.