Katka Reszke

Pisarka, dokumentalistka, fotograf i badaczka historii, kultury i tożsamości żydowskiej. Ma doktorat Uniwersytetu Hebrajskiego w Jeruzalem. Jest beneficjentką stypendiów przyznawanych przez Mandel Foundation oraz Memorial Foundation for Jewsih Culture. Prowadzi wykłady na temat różnych aspektów doświadczenia polsko-żydowskiego w instytucjach kulturalnych w Europie i Ameryce Północnej. Jej filmoghrafia dokumentalna obejmuje tytuły takie jak: "Coming out po polsku", "Magda" i "Powroty Szymona".