Krzysztof Kaczmarek

Krzysztof Kaczmarek urodził się w 1983 roku w Polsce. Jest twórcą filmowym i artystą wizualnym. W 2010 roku ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie. Studiował także na Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu. Obecnie żyje i pracuje w Warszawie oraz Wiedniu.