Anna Zakrzewska

Urodziła się w 1976 roku. Studiowała Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne oraz historię
sztuki na Uniwersytecie Warszawskim. Współpracuje z Telewizją Polską, od 2005 z TVP Kultura, gdzie specjalizuje się w reportażach o sztuce współczesnej.