Claudia Buthehoff-Duffy

Urodziła się w Stut­t­gar­cie w 1959 roku. Studiowała językoznaw­stwo, filozofię i psychologię na Free Univer­sity w Ber­linie. Przez 20 lat pracowała jako opiekun osób niepełnospraw­nych. W latach 1990 – 95 była dzien­nikarką radiową zaj­mującą się tematyką kul­turową i społeczną. W 1995 zor­ganizowała radiową kam­panię dla nie­miec­kich stacji radiowych na rzecz czar­nych dzien­nikarzy i działaczy z Death Row Mr. Mumia Abu-​​Jamal. Od 2001 roku jest zaan­gażowana w branży fil­mowej. Ukoń­czyła szkołę fil­mową Kaskeline w Ber­linie.