Mariusz Wirski

Ur. 1984. Doktorant polonistyki na Uniwersytecie Gdańskim, filmoznawca, literaturoznawca, animator kultury, organizator konferencji naukowych i wydarzeń artystycznych i kulturalnych. Studiował Intermedia na ASP w Gdańsku. Niezależny filmowiec i artysta wideo, autor kilkuset dokumentów, animacji i filmów eksperymentalnych, m.in. Performance, Somnus Redux, Passerby, Past Perfect, Fa(e)ces, 45-39. Redaktor naukowy kliku książek, m.in. Wstręt i obrzydzenie. Publikuje w m.in. „Blizie”