Jarosław Wszędybył

Absolwent filologii polskiej. Doktorant na Wydziale Reżyserii PWSFTViT w Łodzi. Uczeń klasyków polskiego dokumentu: Kazimierza Karabasza i Lidii Zonn. Zajmuje się zarówno kinem dokumentalnym (autor takich filmów jak m.in.: "Zabawy z czasem", czy "Wiosna Smoków"), jak i fabularnym (m.in. współpracownik Leszka Dawida przy filmach "Ki" i "Jesteś bogiem"). Wykładowca akademicki na Uniwersytecie SWPS w Warszawie.