Kazimierz Karabasz

Ur. w 1930 r. w Bydgoszczy. Reżyser filmów dokumentalnych. Absolwent Wydziału Reżyserskiego
Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej w Łodzi. W latach 1956-1990 reżyser w Wytwórni Filmów
Dokumentalnych w Warszawie. Autor około 50. filmów dokumentalnych, m.in.: "Muzykanci", "Ludzie
w drodze", "Pierwszy krok". Twórca „polskiej szkoły dokumentu”. Laureat licznych nagród na festiwalach międzynarodowych i krajowych. Film "Muzykanci" (1960) został nagrodzony I nagrodą na pierwszym festiwalu krakowskim, Syrenką Warszawską (Nagroda Klubu Krytyki Filmowej), a także na festiwalach w Lipsku, Tours, Wenecji, Mexico City, Oberhausen, San Francisco. Wyreżyserował cztery filmy fabularne,
a także kilka spektakli dla Teatru Telewizji. Członek Studia Filmowego „Kronika” i Akademii Sztuki w Berlinie. Wykładowca Wydziału Reżyserii PWSFTViT w Łodzi. Autor książek poœwięconych warsztatowi dokumentalisty:
"Cierpliwe oko", "Bez fikcji", "Odczytać czas", "Rozmowa o dokumencie".