Jeremi Dobrzański

Jeremi Dobrzański – absolwent kierunku operatorskiego AMA Film Academy, student Uniwersytetu Jagiellońskiego (filmoznawstwo i nowe media, historia sztuki). Interesuje się kinem azjatyckim, architekturą modernizmu i malarstwem holenderskim.