Mateusz Czuchnowski

Student IV roku Sztuki Operatorskiej na PWSFTviT w Łodzi. Przed rozpoczęciem nauki w szkole filmowej ukończył dziennikarstwo i komunikację społeczną na Uniwersytecie Jagiellońskim, studiował także na wydziale filmowym Edinburgh College of Art. Interesuje się kinem, które jest blisko człowieka. W swojej dalszej działalności zawodowej chciałby łączyć reżyserię z pracą operatora.