Projekt koordynowany przez Krakowską Fundację Filmową

Adres do korespondencji:

POLISH DOCS
Krakowska Fundacja Filmowa
ul. Basztowa 15/8a
31-143 Kraków
tel. +48 12 294 69 45
polishdocs@kff.com.pl

Koordynatorzy projektu:

Katarzyna Wilk
katarzyna@kff.com.pl

Barbara Orlicz-Szczypuła
basia@kff.com.pl

Redakcja www:

Magdalena Walo
redakcja@polishdocs.pl

Tłumaczenie:

Piotr Szczepański