BALCEROWICZ. GRA O WSZYSTKO

TYTUŁ ANGIELSKI: BALCEROWICZ.

Film o przemianach gospodarczych, jakie zaszły w Polsce po roku 1989. O Leszku Balcerowiczu – człowieku i przywódcy. O odwadze w podejmowaniu decyzji i braniu odpowiedzialności za los społeczeństwa w sytuacji skrajnej niepewności, ograniczonej ilości informacji i niestabilnej sytuacji zewnętrznej – w czasie największego zakrętu w nowoczesnej historii Polski. Pokazuje cenę, jaką liderzy płacą za podejmowanie odpowiedzialności. Cenę polityczną, ale i osobistą. W filmie występują: prof. Leszek Balcerowicz, Ewa Balcerowicz, prof. Zbigniew Brzeziński, Daniel Fried, Robert Zoellick i komentatorzy międzynarodowi.

GATUNEK:
dokumentalny
CZAS TRWANIA:
60'
ROK PRODUKCJI:
REŻYSERIA:
Andrzej Fidyk, Anna Więckowska
SCENARIUSZ:
Andrzej Fidyk, Anna Więckowska
OPERATOR:
Adam Fręśko
MONTAŻ:
Marcin Konarzewski
MUZYKA:
Agnieszka Burcan
PRODUCENT:
HBO CENTRAL EUROPE, Scorpio Studio Sp. z o.o.

Andrzej Fidyk »

jest reżyserem i scenarzystą fil­mów dokumen­tal­nych oraz repor­taży zrealizowanych dla Telewizji Pol­skiej, absol­wen­tem Wydziału Han­dlu Zagranicz­nego SGPiS. Do telewizji trafił w r. 1980 w wyniku kon­kursu na kierow­ników produk­cji. W latach 1996 – 2004 został szefem Redak­cji Fil­mów Dokumen­tal­nych Programu 1 TVP. Pomysłodawca programów “Czas na dokument” i “Miej oczy szeroko otwarte”. Twórca nagradzanych ma świecie fil­mów „Defilada“, „Taniec trzcin“ oraz „Kiniarze z Kalkuty“.

Anna Więckowska »

Absolwentka italianistyki na Uniwersytecie Warszawskim (1990) oraz Akademii Telewizyjnej (1996), jednorocznego kursu dla dziennikarzy i realizatorów telewizyjnych. W latach 1992-94 dziennikarka „Życia Warszawy”, od 1995 pracuje w Telewizji Polskiej. Realizatorka ponad 100 reportaży, m.in. do „Ekspresu Reporterów” i cyklu Małe ojczyzny oraz filmów dokumentalnych: Tomek W. (2004), Trzeci wiek (2006), Kupujesz to? (2006). Laureatka nagród festiwalowych, m.in. w Czelabińsku, Kantonie i Poznaniu.
NA FESTIWALACH: