O „INWENTARYZACJI” ŁOZIŃSKIEGO ORAZ O „PRAWDZIE I EMPATII” W MIESIĘCZNIKU „KINO”

W czerwcowym numerze miesięcznika „Kino” ukazał się wywiad z Pawłem Łozińskim na temat jego ostatniego filmu „Inwentaryzacja”, a także artykuł Krzysztofa Świrka „Prawda i empatia” traktujący o filmie dokumentalnym jako przekazie audiowizualnym niosącym szerokie możliwości odbioru.

Wywiad z Pawłem Łozińskim przeprowadził Piotr Śmiałowski. Rozmowa toczy się wokół najnowszego dokumentu „Inwentaryzacja”. Reżyser opowiada o inspiracji do powstania filmu, o jego realizacji, a także o trudnościach związanych ze stworzeniem z kilkunastogodzinnego materiału zaledwie kilkuminutowego filmu. Łoziński zwraca również uwagę na pracę bohaterów swojego dokumentu – inwentaryzatorów odkrywających nazwiska zmarłych na grobach na żydowskim cmentarzu. Zaznacza jednak przy tym, że w rzeczywistości to nie ich praca stanowi oś filmu, lecz przedstawione w nim miejsce - opuszczony cmentarz w centrum Warszawy.

Na łamach miesięcznika „Kino” ukazał się również artykuł Krzysztofa Świrka „Prawda i empatia”, który wskazuje, że oprócz zwykłej interpretacji filmu dokumentalnego istnieje możliwość nawiązania głębszego dialogu między odbiorcą a twórcą. Opierając się na trzech różnorodnych przykładach („Jak to się robiMarcela Łozińskiego, „Szczur w koronieJacka Bławuta oraz „Królik po berlińskuBartka Konopki) Krzysztof Świrek ukazuje odmienne postawy reżyserów wobec podejmowanego w filmie tematu, a także odmienne reakcje, jakie zostają wywołane u widza.

Wywiad oraz artykuł można znaleźć w numerze 6 miesięcznika "Kino".

Więcej na: www.kino.org.pl